Golfové hodiny – tréning pre golfistov

Golfová hodina

Golfová hodina je určená hráčov, ktorí už majú zelenú kartu a ich cieľom je zlepšenie golfovej hry.

Ako dlho trvá golfová hodina?

Golfová hodina trvá 50min. Prakticky je to vždy od celej do celej hodiny ale keďže ihriská sú rozľahlé a club house je od tréningovch plôch vzdialený, je potřebné rátať s presunom a preto uvádzame 50min garanciu.

Môžem absolvovať aj viac ako 1 golfovú hodinu naraz?

Áno, odporúčame 2 golfové hodiny čo je maximálny rozsah kvalitnej tréningovej jednotky v kombinácii dlhej a krátkej hry.

Čomu sa tréner venuje počas golfovej hodiny?

Náplň tréningu je výhradne na dohode hráča a trénera. Tréner pri prvej hodiny zistí zdravotný stav hráča, jeho preferencie, predstavy a golfové smerovanie a následne navrhne ako bude hodina vyzerať.

Možná náplň tréningového času:

  • Analýza silných a slabých stránok hry
  • Dlhá hra – driving range
  • Krátka hra – chipping, pitching, putting, hra z bankra
  • Efektívna rozcvička
  • Course management
  • Analýza a optimalizácia golfovej výbavy

Video analýza

Analýza golfového švihu za pomoci videa je najzrozumiteľnejší spôsob podávania informácií pre skúsenejších hráčov.

Ako dlho trvá golfová analýza?

Video analýza je súčasťou golfovej hodiny a preto trvá 50min.

Je video analýza drahšia ako štandardná golfová hodina?

Nie, cena ostáva nezmenená. Video analýza švihu sa používa situačne podľa potreby. Hráč si ju od trénera môže vyžiadať alebo ju tréner navrhne keď uzná, že nastal správny čas.

Koľkokrát môžem absolvovať video analýzu?

Bezlimitne. Tréner ale bude hráča viesť k tomu, aby sa z tréningu nestal „IT seminár“ a aby s dôraz kládol na golfový tréning. 

Course management – profesionálny caddie

Hra na ihrisku s golfovým trénerom je určená hráčom, ktorí už majú zvládnuté základy techniky ale vidia priestor na zlepšenie pri rozhodovaní na ihrisku.

Akú mám výhodu?

Pri Course managemente nerátame hodiny ale počet jamiek. Je to preto výhodnejšie pre hráča aj vzhľadom na fakt, že počet prejdených jamiek nie je ovplyvnený rýchlosťou hry. Samozrejme preferujeme hru mimo maximálnej naplnenosti ihriska.

Prečo práve Course management?

„Na drivingu hrám oveľa lepšie rany ako na ihrisku.“ Ak ste si niečo podobné už raz povedali, Course management je určený práve pre vás. Golfová hra nie je len o samotných ranách ale hlavne o tom, kedy danú ranu zahrám a z akej pozície hrám nasledovnú ranu. Odpočúčania pri Course managemente vám pomôžu zvoliť tú najlepšiu stratégiu a taktiku na golfovom ihrisku čoho výsledkom bude nižšie skóre a lepší pocit z golfovej hry.