Zelená karta

Na základe dlhoročnej praxe sa zelená karta udeľuje začínajúcemu hráčovi po zvládnutí teórie golfovej techniky a samotnej golfovej hry.

Hráč by mal zvládnuť nasledovné*:

1. Teória:

Hráč musí napísať výberový test z pravidiel a golfovej etikety. Tento test je pod priamym dohľadom skúšajúceho. Pri tomto teste môže hráč používať pravidlá golfu. Test sa skladá  z 18 otázok , pričom aspoň 15 otázok musí byť správne zodpovedaných. Doba trvania testu je 60 min.

2. Golfová technika:

a/ 5 primerane rovných drajvov , pričom 3 z nich by mali dosiahnuť dĺžku 90 m u žien a 120 m u mužov. Tu skúšajúci prihliada k veku a zdravotnému stavu skúšaného.
b/ 5 chipov zo strednej vzdialenosti od jamkoviska, pričom 3 z nich musia skončiť v primeranej vzdialenosti od jamky.
c/ 5 lobov, pričov 3 z nich musia skončiť na greene
d/ 5 úderov z pieskovej prekážky, pričom sa minimálne 3 údery musí dostať mimo prieskovej prekázky
e/ 5 patov z desiatich metrov, pričom 3 z nich musia skončiť do dvoch metrov od jamky
Hráč sa má možnosť pre skúškou rozcvičiť.

3. Golfová hra – Stableford

Hráč dostane 2 rany k dobru na každej jamke. Napr. skutočný par 3 je pre skúšaného par 5, tzn., že pri zahraní 5 rán na tejto jamke hráč získava 2 body. Na každej odohranej jamke by mal hráč zahrať aspoň jeden bod, pričom je veľmi dôležité, aby skúšaný vedel pritom prakticky použiť golfové pravidlá a správal sa podľa golfovej etikety napr.:- kto má prednosť na odpalisku
– ako a kedy pustiť rýchlejších hráčov za nami
– kde má byť umiestnená lopta na odpalisku a pozícia ostatných hráčov pri odpale
– bezpečná vzdialenosť od hráčov  vpredu
– byť ticho počas hry
– obmedziť čas prípravy a počet cvičných švihov
– správne umiestniť golfový bag
– vrátiť  vyseknuté drny späť
– upraviť jamkovisko po dopade lopty
– nechodiť v dráhe patu
– správne značiť a čistiť loptu
– obsluhovať zástavku
– zapisovať a počítať  výsledky v score card
– tempo na ihrisku

Po splnení týchto troch bodov skúšajúci spíše protokol o skúške a vydá hráčovi zelenú kartu – green card.

* V prípade ak sa golfová skúška vykonáva v golfovom indoore, skúška sa prispôsobuje možnostiam, ktoré golfový indoor ponúka a umožňuje. Uchádzač obdrží zelenú kartu až po absolvovaní minimálne troch vyučovacích hodín na golfovom ihrisku na začiatku golfovej sezóny. Týmto sa zaručí vysoká kvalita výuky a skombinujú sa výhody golfového indooru a golfového ihriska.